A fenntarthatósági fordulat és üzletépítés együtt? Lehetséges!

Az EXIM Magyarország kulcsszerepet tölt be az energiaátmenetben a magyar vállalatok finanszírozásával

Mára a fenntarthatósághoz és a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívások és megoldási lehetőségek taglalása mindennapossá vált, a cselekvés fontossága beivódni látszik a köztudatba. A gazdaság különböző szektoraiban is megkerülhetetlen, hogy a vállalatok beépítsék működésükbe a fenntarthatósági alapelveket, tevékenységükre zöldebb megoldásokat válasszanak. Ez az átállás azonban költséges folyamat, így a pénzügyi szektor, azon belül is a hitelpiac, fontos szerepet játszik abban, hogy a fenntarthatósági fordulat minél gyorsabban és minél szélesebb körben meg tudjon valósulni.

Fenntarthatósági fordulat szükséges, kerül, amibe kerül

A McKinsey „Klímasemleges Magyarország – Úton a sikeres dekarbonizáció felé” című 2022-es jelentése szerint a következő 30 évben Magyarország dekarbonizációja 150-200 milliárd eurónyi többletberuházást igényel majd, aminek vezető oka, hogy becslések szerint Magyarország 2050-re a mainál háromszor több villamos energiát fog felhasználni. Emellett a közlekedés elektrifikációja is nagyarányú beruházásokat fog igényelni. Ezt az ipari szektor követi az új beruházások dekarbonizációjával. A magas költségek mellett a folyamat pozitívumait is meg kell említeni, ugyanis az energiaátmenet jelentős munkahelyteremtő hatással fog bírni, így a jelentésben felvázolt dekarbonizáció akár 80-100 ezer új munkahelyet is teremthet Magyarország számára.

- Hirdetés -

Amellett, hogy a globális trendek a gazdaság fenntarthatóvá tétele felé mutatnak, az energiaárak nagyarányú növekedése, illetve hektikus ingadozása még láthatóbbá és sürgetőbbé tette a megújuló energiaforrásokat hasznosító, illetve energiahatékonysági beruházások szükségességét. Az Európai Uniós és az OECD ajánlásaiban a téma évek óta napirenden van, a nemzetközi pénzintézetekkel való együttműködések kitételei között is megfogalmazódik, hogy a refinanszírozásra szánt források meghatározott hányadát a tagországok pénzintézeteinek zöld célokra kell fordítaniuk.

Így zöldülhet ki a magyar gazdaság

Magyarországon a zöldfinanszírozás, illetve pénzügyi szektor zöldítése még viszonylag gyerekcipőben jár, de egyre több jó példát és gyakorlatot találni erre. A lakossági hitelpiacon egyre nagyobb arányban jelennek meg zöld termékek, ehhez képest a vállalati hitelezés némileg lemaradásban van.

A Magyar Nemzeti Bank a 2021-es kiadása után 2022-ben megújította zöld ajánlását, amely lehetővé teszi a hazai bankszektor számára, hogy felkészüljön a nemzetközi és hazai szabályozási változásokra és a karbonsemleges működésére való átállásra. A Jegybank három időbeni szakasz teljesítésével várja el a hazai hitelintézetektől és fióktelepektől, hogy 2025-ig álljanak át a zöld működésre. Ez azt jelenti, hogy eddig a határidőig azonosítsák, mérjék, kezeljék, felügyeljék, illetve hozzák nyilvánosságra tevékenységük éghajlatváltozással kapcsolatos környezeti kockázatait.

Az EXIM már letette a voksát a fenntarthatóság mellett

Az EXIM Magyarország számára a fenntarthatóság stratégiai elköteleződés, amelyre lehetőségként tekint. Így az EXIM Magyarország az első olyan pénzintézet volt Európában, amely nemcsak az új széntüzelésű erőművek, hanem minden szénhez kapcsolódó tevékenység finanszírozásának megszüntetése mellett döntött, beleértve a kitermelést és a hozzá szükséges infrastruktúra finanszírozását is 2021. január 1-jétől.

2022 márciusában tette közzé a pénzintézet a Zöldfinanszírozási Keretrendszerét is, amelynek független, harmadik feles hitelesítését 2022-ben a Deloitte Magyarország végezte el, megállapítva, hogy az megfelel a nemzetközi zöldfinanszírozási gyakorlatnak. Ez a keretrendszer adja az alapját az EXIM Magyarország zöld termékeinek.

Az EXIM Magyarország hiteltermékein túl is figyelmet fordít a fenntarthatóságra. A Magyar Nemzeti Bank zöld ajánlását követve hozta létre a pénzintézet az ESG központját 2022 tavaszán, mint dedikált fenntarthatóságért, éghajlatváltozásért és környezetvédelemért felelős egységet.

Zöldfinanszírozás a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram segítségével

Az EXIM stratégiai célként fogalmazta meg a zöld projektek támogatását. Ebből fakadóan a pénzintézet célja, hogy közvetlen ügyfeleinek és pénzügyi partnereinek olyan finanszírozási, kockázatmegosztási és biztosítási megoldásokat kínáljon, amelyek támogatják az exportőrök és beszállítók fenntartható fejlődést szolgáló beruházásait és üzleti tevékenységét.

Ennek a stratégiai elköteleződésnek a részeként indultak el február 1-jével az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram kedvezményes hitelkonstrukciói. Az EXIM Magyarország a program keretében az energiaválságban érintett magyarországi cégeknek kínált hiteltermékeket beruházási célokra, energiahatékonysági fejlesztésekre, valamint forgóeszköz-finanszírozásra.

A hitelprogram részeként a megcélzott magyar vállalatok három különböző konstrukció formájában igényelhettek rendkívül kedvezményes, fix kamatozású kölcsönt az EXIM Magyarországtól. Az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Forgóeszközhitelt az igénylők a kedvezőtlen gazdasági körülmények hatásai miatt bekövetkezett likviditási hiány fedezésére és forgóeszköz-finanszírozásra használhatták fel. Az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Beruházási Hitel a belföldön megvalósuló megkezdett, valamint új – kapacitásbővítési, hatékonyságjavítási és technológiakorszerűsítési – fejlesztések finanszírozására volt fordítható. Az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Zöld Hitel pedig a vállalatok nemzetközi versenyképességet javító energiahatékonysági, illetve megújuló energiatermelő beruházásainak finanszírozását segítette kedvezményes kamatozású konstrukciójával.

A program sikerét jelzi, hogy több mint 2100 hitelkérelem érkezett az EXIM Magyarországhoz közvetlenül és partnerein keresztül az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramra, melynek keretében az energiahatékonysági fejlesztésekre messze a legkedvezőbb feltételekkel lehetett a finanszírozást igényelni a jelenlegi kamatkörnyezetben. A kedvezményes vállalati forrásokat kínáló hitelprogramot a bejelentés óta hatalmas érdeklődés övezte, így alig több mint két hónap leforgása alatt még a 300 milliárd forinttal összesen 1000 milliárd forintra emelt keretösszeg is kimerült. Ennek folyományaként április végéig közel 800 vállalattal történt sikeres szerződéskötés, amely máris több mint 130 ezer magyar munkahely megtartásához járul hozzá, és ez a pozitív gazdasági hatás egyre nagyobb lesz, ahogy a jóváhagyott hitelkérelmek alapján újabb és újabb hitelszerződések születnek.

EXIM Magyarország

(x)