A korona-krízis győztese az autógyártásban

A globális autóipari és ipari beszállító, a Schaeffler ismertette a 2020 első félévére vonatkozó időközi beszámolóját. Az első hat hónapban a Schaeffler-csoport árbevétele 5.574 millió euró volt (előző év: 7.226 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel ebben az időszakban elsősorban a koronavírus-járvánnyal összefüggő keresletcsökkenés miatt jelentősen, 21,8 százalékkal esett vissza, a második negyedévben a visszaesés mértéke 34,5 százalék volt. Ebben az árbevétel mindhárom üzletágban megfigyelhető csökkenése játszott szerepet, ugyanakkor az autóipari OEM üzletág első félévben mutatott árfolyamhatásoktól megtisztított 26,8 százalékos visszaesése messze a legerősebb volt. A járvány különböző mértékben érintette a négy régiót. A nagy kínai régió a második negyedévben a régióban bekövetkezett lassú fellendülésnek köszönhetően 3,0 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést tudott felmutatni a beszámolási időszakban. A többi három régió az első hat hónapban visszaesést könyvelt el. Június során minden üzletágban és régióban érezhető volt a gazdaság feléledése.

A Schaeffler-csoport az első hat hónapban 65 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et (kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt) ért el (előző év: 556 millió euró). Ez 1,2 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 7,7 százalék). Az előző évhez képest bekövetkezett romlás elsősorban a bruttó árrés csökkenéséből adódott, mely a mennyiségtől függő árbevétel-visszaesésekre vezethető vissza.

A beszámolási időszakban 228 millió euró rendkívüli hatások terhelték meg az EBIT-et (előző év: 73 millió euró). Ebbe beletartozik az autóipari OEM üzletág üzleti- vagy cégértékének 249 millió eurós értékvesztése is. A rendkívüli hatások tartalmaznak még 39 millió eurós ráfordításokat, melyek a RACE (autóipari üzletág) és a FIT (ipari üzletág) programok kibővítésével, különösen a munkahelyek leépítésével kapcsolatosan merültek fel. Ezekkel a rendkívüli hatásokkal az EBIT 223 millió euró volt (előző év: + 483 millió euró).

- Hirdetés -

Autóipar: az árbevétel 26,8 százalékkal esett vissza, erős rendelésállomány az e-mobilitás területén

Az autóipari üzletág értékesítésének árbevétele az első félévben 3.264 millió eurót ért el (előző év: 4.517 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel elsősorban a mennyiségcsökkenés miatt jelentősen, 26,8 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. A koronavírus-járvány miatti átmeneti termelésleállítások a beszámolási időszakban rendkívüli hatással voltak a globális autógyártásra, mely 2020 első hat hónapjában közel 33 százalékkal csökkent. Ezek alapján az autóipari OEM üzletág 6 százalékpontos értékkel jobban teljesített, mint a világszintű autógyártás. A bejövő megrendelések az első hat hónapban a nehéz piaci környezethez képest jól alakultak, és 4,6 milliárd eurót tesznek ki. Az úgynevezett book-to-bill-ratio, vagyis a bejövő megrendeléseknek az árbevételhez viszonyított aránya az első félévben 1,4x (előző év: 1,8x). Az e-mobilitás üzleti területnek a beszámolási időszakban kettő, összesen közel 1,1 milliárd euró összegű megrendelést sikerült megnyernie globális prémium gyártóktól elektromos hajtások kapcsán.

Regionális szinten az árbevétel eltérő módon alakult. Az európai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 36,0 százalékkal csökkent. Az amerikai régió árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétele mínusz 32,6 százalékot mutatott. A nagy kínai régióban az árbevétel visszaesése árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 2,2 százalék volt. Az első negyedéves gyenge keresletet követően itt áprilisban az autóipari szektor jelentős mértékben fellendült, ami a második negyedévben árbevételi pluszt eredményezett. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel az első félévben 24,9 százalékkal esett vissza. A négy vállalati területen csak az aktuátorok és az elektromos hajtások termékcsoport (e-mobilitási terület), valamint a termomenedzsment-modul termékcsoport (motorrendszerek terület) tudta növelni az értékesítési árbevételét.

Az első hat hónapban az üzletág – 179 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et könyvelt el (előző év: 221 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés ugyanebben az időszakban – 5,5 százalék volt, és így lényegesen elmaradt az előző évi + 4,9 százalékos értéktől.

Autóipari kereskedelem: az árbevétel 14,8 százalékkal esett vissza, az EBIT árrés 13,8 százalék

Az autóipari kereskedelem üzletág az első félévben 747 millió euró árbevétellel (előző év: 904 millió euró) árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 14,8 százalékos visszaesést könyvelt el. Az év első két hónapjában különösen a Független Kereskedelem területe növekedett jelentős mértékben az európai régióban az előző évhez képest, a beszámolási időszak további felében az értékesítés árbevételei valamennyi régióban jelentősen csökkentek. A második negyedévben globális szinten javult a bejövő megrendelések száma, megközelítette az előző év átlagértékét. Ezenkívül a REPXPERT elnevezésű digitális portál jelentős növekedést mutatott a második negyedév során.

Az európai régióban az árbevétel-csökkenés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 13,3 százalék volt, az amerikai régióban 19,5 százalék, a nagy kínai régióban 12,3 százalék, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban ez a csökkenés 27,0 százalék volt. A nagy kínai régióban a második negyedév elején fokozatos fellendülés kezdődött.

Az üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 103 millió euró volt (előző év: 141 millió euró). Ez 13,8 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 15,6 százalék).

Ipari üzletág: az árbevétel 12,8 százalékkal esett vissza, erős növekedést mutat a nagy kínai régió – elsősorban a szélerőmű üzleti területnek köszönhetően

Az ipari üzletág az első félévben 1.562 millió euró árbevételt ért el (előző év: 1.804 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel csökkenése 12,8 százalék volt. Míg 2020 első hat hónapjában a válság miatt az európai, az amerikai és az ázsiai/csendes-óceáni régiók jelentős visszaesést mutattak az üzletmenet alakulásában, addig a nagy kínai régió kétszámjegyű növekedési rátát tudott felmutatni – elsősorban a szélerőmű szektorklaszter ért el jelentős növekedést, emellett az erőátvitel szektorklaszter is nagymértékben hozzájárult a növekedéshez. Az ipari üzletág rendelésállománya az év közepére stabilizálódott. A második negyedévben sikerült fontos vevői megrendeléseket elkönyvelni új termékekre – például a robotika szektorban és a lineáris technológia területén. Az OPTIME állapotfelügyeleti rendszer – amely célzottan a már meglévő ipari berendezések egyszerű, utólagos felszereléséhez került kifejlesztésre – piaci bevezetésére júliusban került sor.

Az árbevétel-növekedés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison a nagy kínai régióban 17,6 százalék volt, miközben az ázsiai/csendes-óceáni régió 23,4 százalékos, az európai régió 20,6 százalékos, az amerikai régió pedig 16,8 százalékos visszaesést mutatott az árbevételt illetően.

Az első hat hónapban az ipari üzletág 141 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et ért el (előző év: 194 millió euró), ami 9,0 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 10,8 százalék).

Az M&A-tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow meghaladta az előző évi szintet

Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény 2020 első hat hónapjában az előző év azonos időszakához képest – 76 millió euróra esett vissza (előző év: + 324 millió euró). A konszernszintű eredmény mínusz 353 millió euró volt (előző év: + 273 millió euró). Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény ezzel – 0,52 euró volt (előző év: + 0,42 euró).

Az M&A (mergers&acquisitons; cégek egyesülése&cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow az első félévben – 148 millió euró volt, és ezzel jelentős mértékben meghaladta az előző évi értéket (előző év: 229 millió euró). A tárgyi eszközökre és immateriális javakra fordított beruházások összege (Capex) az első hat hónapban 300 millió eurós értékkel lényegesen elmaradt az előző évi szinttől (594 millió euró). Ez 5,4 százalékos árbevételhez viszonyított beruházási kvótának felel meg (előző év: 8,2 százalék).

Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „a szabad cash-flow előrelátó szabályozásának köszönhetően az első félévben jobb értéket tudtunk elérni, mint az előző évben. Az elmúlt hónapokban mutatott szigorú költség- és tőkefegyelem kifizetődött. Ezt a második félévben továbbra is fenn fogjuk tartani.”

Június 30-i dátummal a nettó pénzügyi adósság mértéke 3.002 millió euróra nőtt. (2019. december 31.: 2.526 millió euró). A gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya jelentős mértékben emelkedett, közel 160 százalékra (2019. december 31.: 86,6 százalék). Az eladósodottság foka 2020. június végén 1,8x (2019. december vége: 1,2x).

A konszern 2020. június 30-án 84.223 munkavállalót foglalkoztatott (2019. december 31.: 87.748), ami 4 százalékos, vagy 3.525 munkahelyet jelentő csökkenésnek felel meg az első félévben.

Üzletági programok és költségcsökkenést előirányzó intézkedések, erős likviditási helyzet

A 2019 tavaszán három üzletágban kezdeményezett programok, a RACE (autóipar), a GRIP (autóipari kereskedelem) és a FIT (ipar) már érzékeltetik hatásukat. A strukturális és hatékonysági intézkedések pozitív hatással voltak az árbevételre. A beszámolási időszakban olyan intézkedések is folytatódtak vagy kerültek bevezetésre, melyekkel a koronavírus-válságra történő reagálásként tovább lehetett csökkenteni a Schaeffler-csoport költségeit. Ilyenek voltak például a kurzarbeit (rövidített munkaidő) bevezetése és kiterjesztése, a szabadságolások, a túlórák lecsúsztatása, a munkaerő-felvételi stop, illetve a néhány napos leállások a gyárakban. Már az első negyedévben kiterjesztésre került az az önkéntes program, mely a leépítésre kerülő munkahelyek számát 1.300-ról 1.900-ra emelte.

A Schaeffler-csoport közel 2,4 milliárd euró likviditási értékkel rendelkezik pénzeszközök és hitelkeretek formájában, ami az elmúlt tizenkét hónap árbevételének közel 19 százalékának felel meg.

A Schaeffler AG Igazgatótanácsa 2020. március 24-én az egész világon terjedő koronavírus-járvány, és annak a gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásai miatt felfüggesztette a 2020-as üzleti évre a Schaeffler-csoportra és annak üzletágaira vonatkozó, 2020. március 10-én nyilvánosságra hozott előrejelzését. Továbbra is kijelenthető, hogy sem a járvány további lefolyását, sem annak gazdasági hatásait nem lehet megbízhatóan megbecsülni. A Schaeffler-csoport álláspontja, hogy a 2020-as üzleti évben az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedés, a rendkívüli hatások előtti EBIT-árrés és a M&A (mergers&acquisitons; cégek egyesülése&cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow az előző év értéke alatt fog maradni.

Klaus Rosenfeld elmondta: „a következetesen végrehajtott ellenintézkedéseknek, valamint az autóipari kereskedelem és az ipari üzletág szolid nyereségének köszönhetően eddig az elvárásoknak megfelelően jutottunk át a válságon. A kereslet júniusi élénkülése arra utal, hogy az áprilisi mélypont után fokozatosan elindul a fellendülés. Ez számunkra azt jelenti, hogy továbbra is nagyon fegyelmezetten és előrelátóan kell cselekednünk.”

Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Schaeffler-csoport