A technológián és az ellátási láncon a fókusz a beruházások terén

A gazdasági ellenszéllel szembesülve a vállalatok óvatosan állnak a beruházásokhoz. Ugyanakkor a vállalkozások 43%-a tervezi, hogy növeli az ellátási láncra irányuló beruházásokat, míg 39%-uk a technológiai beruházásokat kívánja növelni.

2022 novemberében és decemberében 15 országban több mint 2000, az 1 milliárd dolláros éves árbevételt meghaladó vállalat vezetőjét kérdezte meg a Capgemini Kutatóintézet és elemezte a következő 12-18 hónapra tervezett beruházási stratégiáikat a válaszok alapján. Ezek alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a szervezetek 89%-a az ellátási lánc működésében bekövetkezett fennakadásokat tekinti a fejlődés legfőbb kockázatának, megelőzve a nyersanyagárak emelkedését (67%) és az energiaválságot (64%).

Ennek minimálisra csökkentése érdekében a vezetők 43%-a tervezi, hogy a következő évben és az azt követő időszakban a jelenlegi szinthez képest átlagosan 10,4%-kal növeli az ellátási lánc területén végrehajtandó beruházásokat. Főleg az ellátási lánc technológiai (azok rugalmasságának, átláthatóságának és láthatóságának biztosítása) és a diverzifikáció (a beszállítói bázis, a termelés és a szállítmányozási partnerek diverzifikációja) területén terveznek beruházásokat végrehajtani. A nyugat-európai országokban az utóbbiba, míg az ázsiai és csendes óceáni régióban az ellátási lánc technológiáiba terveznek többet befektetni.

- Hirdetés -

- Hirdetés -

A technológiai fejlesztések a költségcsökkentés és az üzleti átalakulás ösztönzői

A gazdasági vihar átvészelése érdekében a vállalkozások mérlegelik, hogy miként segíthet a technológia a növekedés előmozdításában és a gyors gazdasági értékteremtésben. A kutatás szerint a vállalkozások 39%-a tervezi, hogy a következő 12-18 hónapban növeli a technológiai beruházásokat. A vezetők elsősorban a költségek csökkentése és a gyorsabb döntéshozatal elősegítése céljából tervezik a technológia hasznosítását, de a következő egy évben a vállalatvezetők közel fele tervezi a kiberbiztonságra szánt kiadások növelését is.

- Hirdetés -

- Hirdetés -

Fenntarthatósági törekvések: élen az USA és Kína

A gazdasági kihívásokat a vállalatok fenntarthatósági törekvései is igencsak megsínylik. A kutatás eredményei rámutatnak arra is, hogy a szervezetek több mint fele a kedvezőtlen piaci körülmények miatt már csökkentette a környezet fenntarthatóságára fordított kiadásait az elmúlt 12-18 hónapban. Mindössze 33%-uk tervezi, hogy a következő 12-18 hónapban növeli a beruházásait ezen a területen, annak ellenére, hogy ez a teljes beruházásaiknak csak kis részét teszi ki.[1] Ezzel összefüggésben a szervezetek kevesebb mint egyharmada állítja, hogy jó úton halad a kitűzött fenntarthatósági célok elérése tekintetében. Az Egyesült Államokban és Kínában azonban a vállalkozások (a szervezetek 41%-a, illetve 53%-a) növelni kívánják a fenntarthatóságra irányuló beruházásaikat a következő 18 hónapban, ami némiképp ellensúlyozza az elmúlt évben megfigyelhető visszaesést.

Munkaerő-utánpótlás nélkül nincs siker: hibrid és távmunka az alkalmazottak vágya

Az ellátási lánc jobbá tétele, a technológiai fejlesztések és a fenntarthatósági törekvések mellett minden vállalat nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a munkavállalóira és azok megtartására. Így új foglalkoztatási formákat igyekeznek „meghonosítani”.

Mivel egyre több munkavállaló igényli a rugalmasságot és az egyensúlyt a mindennapjaiban a vezetők 65%-a úgy tervezi, hogy bevezeti a hibrid munkavégzés lehetőségét a munkavállalói számára, 61%-uk pedig állandó távmunka lehetőséget kíván biztosítani a kevesebb felügyeletet és csapatmunkát igénylő munkakörökben.

A kutatás ugyanakkor rámutat arra is, hogy a szervezetek a következő 12-18 hónapban a befektetések csökkentését tervezik az olyan kritikus területeken, mint a munkavállalói élmény (39%), a továbbképzés/átképzés (36%) és a sokszínűség (35%). Mivel a tehetségekért folytatott verseny továbbra is behatárolja a szervezetek növekedési kilátásait, azoknak a márkáknak, amelyek vonzóak kívánnak maradni, fokozott hangsúlyt kell fektetniük ezekre a szempontokra.[2]

 [1] Összességében a 20 milliárd dollárt meghaladó árbevétellel rendelkező vállalatok fenntarthatósági kezdeményezésekre irányuló befektetései átlagosan csak az összbevétel 0,41%-át teszik ki, míg a kisebb vállalatok (1-5 milliárd dollár közötti árbevétellel rendelkező cégek) nagyobb arányban fektetnek be (átlagosan az összbevétel 2,81%-át), ugyanakkor az S&P 500 index által felölelt vállalatok 2020-ban átlagosan 4%-ot fordítottak K+F-re (forrás: A World in Balance (Egyensúlyban lévő világ), Capgemini Kutatóintézet, 2022 november)

[2] People Experience Advantage (Az emberi tapasztalat előnye), Capgemini Kutatóintézet, 2022. október

Capgemini Kutatóintézet

- Hirdetés -