Ha hatékony logisztika, akkor vasút!

Antwerpen kikötőjében járunk, ahol a Railport és az Infrabel bemutatja az arra vonatkozó elképzeléseit, hogy 2030-ig megduplázzák a kikötőbe vasúton érkező áruk mennyiségét. Azért tartják ezt fontos lépésnek, mert a vonatokkal történő szállítmányozás – jelen állás szerint – tisztább, mint bármelyik másik módszer. Az Infrabel az antwerpeni modell alapján képzeli el az áruszállítási koncepcióját egész Belgium területén – írja cikkében az Eurologport.eu.

„Változzunk együtt!”

A belgiumi szállítmányozás csaknem háromnegyede közúton zajlik, ami jelentős környezeti hatásokkal jár. A légszennyezés, a közlekedési balesetek és a forgalmi torlódásokban töltött órák csak néhány elrettentő példa. 2030-ra – az előrejelzések szerint – a közúti közlekedésben résztvevők száma negyedével fog növekedni. Emiatt gondolják úgy, hogy változtatni kell a logisztika ezen szegmensében. A vasút pedig kézenfekvő megoldás, hiszen fenntarthatóbb a társainál. Egy tehervonat átlagosan 50 kamiont helyettesít, „vesz le” az közutakról. S mindezen túl kilencszer kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, nyolcszor alacsonyabb légszennyezést okoz, hatszor energiatakarékosabb, nem mellesleg pedig csökkenti a forgalmi torlódásokat. A vasúti szállítmányozás a közúti közlekedés érdekeit szolgálja. A bolygónkra, a gazdaságra és a mobilitásra gyakorolt nyomás csökkentése érdekében fontos, hogy több áru kerüljön a vonatokra. A váltás viszont csak közös munkával valósítható meg, s ebben fontos szerepet kap a logisztikai lánc összes szereplője, azaz a terminálok, az áruikat szállítani kívánó vállalatok, a szállítmányozók és a politikai vezetők is.

- Hirdetés -

A vasút jövője Belgiumban

2019 végén az antwerpeni kikötő, a Railport (amely a kikötőben működő vállalatokat képviselte) és az Infrabel vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. A cél 2030-ra megduplázni a vasúton szállított áruk arányát, 7 százalékról 15 százalékra. Az elképzelést a teljes vasúti áruszállítási ágazat támogatja. Az érintett üzleti vezetőknek összefogva, közös erővel kell dolgozniuk az elképzelés megvalósításán. Óriási előnye a vasútnak, hogy biztonságos és környezetbarát, sokkal inkább, mint az összes többi alternatíva. Sőt, nagy távolságok esetében ez a szállítási forma árban is felveszi a versenyt társaival. Amin most kifejezetten dolgoznia kell a vállalatoknak, hogy a kikötőn belüli vasúti forgalom gyorsabb és hatékonyabb legyen. Az együttműködési megállapodás aláírása után a három vállalat szakemberei közös vasúti jövőképet dolgoztak ki az antwerpeni kikötő számára. Ez a vízió hét alappilléren nyugszik, melyek a következők:

  1. A kikötői forgalom áramlásának optimális kezelése a teljes logisztikai láncban.
  2. Nagy teljesítményre képes parkolási politika a rendelkezésre álló vasúti kapacitás hatékony kihasználása érdekében.
  3. Az antwerpeni északi kirakodóállomás működtetése semleges módon és a mennyiségek kombinálása.
  4. Célzott beruházások a legmagasabb növekedési potenciállal rendelkező kikötői területeken.
  5. A vasúti infrastruktúra hatékony használata.
  6. Elkülönített keretrendszer a szabályozáshoz és a kikötőspecifikus vasúti politikához.
  7. Közös digitális platform a versenyszabályokkal összhangban álló kölcsönös információcseréhez.

Az antwerpeni kikötő, a Railport és az Infrabel közös elképzelése jelzi azt az irányt, amerre a három vállalat fejlődni kíván. A megvalósítás folyamatban van, s ezt szükség esetén ki lehet igazítani az érdekelt felekkel folytatott konstruktív konzultáció szerint.

Az eddig elért eredmények Antwerpenben

A hét pillér rövid-, közép- és hosszútávú projekteket tartalmaz. Számos fontos kérdést már korábban érintettek, amelyek az antwerpeni kikötőben már hasznosnak bizonyultak az áruszállítás szempontjából. Például a régi jelződobozok helyét modernebb eszközök vették át, amelyek a tehervonatok biztonságos és zavartalan közlekedését garantálják. Ezen túl speciális kikötői egységet is felállítottak, amely magába foglal különböző szakembereket, akik a vasúttechnológiával kapcsolatos tudásukat helyben kamatoztatják.

Nagy lépés a belga logisztika számára

Az antwerpeni kikötő, a Railport és az Infrabel közös jövőképe nagy lépés a vasúti teherszállítás korszerűsítése felé. Az antwerpeni kikötő hatalmas logisztikai központ, a belga gazdaság egyik mozgatórugója. A kikötőbe érkező és onnan induló teherforgalom az országos vasúti áruszállítás mintegy 50 százalékát teszi ki. Ami ebben a projektben jól működik, az máshol is alkalmazható. A bemutatott koncepció ugródeszkát képez a logisztika területén Belgiumban, hiszen az ország más területein is ehhez fogható kezdeményezésre van szükség.

Némethi Botond, Okosipar.hu

Akár ez is tetszhet