Két mesterséges intelligencia központ segíthet a jövőben

Cél a vállalkozások segítése

A Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégia egyik kiemelt célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások termelékenysége 2030-ig mintegy 26%-kal nőjön az MI technológiáknak köszönhetően.

Az alkalmazások használatának széleskörű ösztönzése érdekében megalakul az MI Innovációs Központ, amelynek fő feladata a technológiai, képzési, kutatási, infrastrukturális piacterek kiépítésében való segítségnyújtás lesz, a Nemzeti MI Lab pedig a kutatói munkában kap szerepet.

Az MI Innovációs Központ célja, hogy megismertesse a kkv-kat a különböző technológiákkal, illetve segítse a megfelelő beszállítók beazonosítását. Ennek érdekében a központ konzultációs célból trénereket biztosít az érdeklődők számára az alkalmazások szélesebb körű bevezetésének elősegítéséhez, kész alkalmazás csomagokat állít össze, valamint megteremti a vállalkozások számára az egymástól való tanulás lehetőségét.

- Hirdetés -

Emellett elengedhetetlen az új megoldásokhoz szükséges források biztosítása, amit egy vállalati MI kísérletezési támogatási alap segíthet, hogy a kkv-knak lehetőségük legyen a mesterséges intelligencia adta új hatékonyságnövelési lehetőségek kockázatmentes tesztelésére.

Amennyiben egy vállalkozásnál speciális, kutatói munka bevonását feltételező MI technológiai igény merül fel, a SZTAKI vezetésével felálló Nemzeti MI Labhez lehet majd fordulni. A szervezet feladata a mesterséges intelligencia területén a vonatkozó alapkutatások folytatása mellett az alkalmazott kutatások bővítése lesz, így a kutatói szféra sokkal inkább a piaci elvárásokhoz igazodhat.

A Nemzeti MI Lab mesterséges intelligencia központú üzleti programok és befektetési alapok fejlesztésével, valamint startup inkubációval támogatja a potenciálisan versenyképes vállalatok létrejöttét, fókuszában pedig a gépi érzékelés, a gépi tanuláson alapuló intelligens gyártás, a nyelvtechnológia, valamint a megbízható MI és anonimizációs technológiák fejlesztése áll.

Az intézményre nemzetközi viszonylatban is fontos szerep hárul azzal, határokon átnyúló projektekben való együttműködéseket valósítson meg kutatási és technológiafejlesztési témákban, valamint nemzetközi MI kutatóközpontokat vonzzon Magyarországra.

Ezeken túlmenően az MI Stratégia célkitűzései, komplex, több ágazatot átfogó, az állampolgárokra is közvetlen hatással bíró (ún. transzformatív) programjai, iparági és technológiai fókuszai növelik a digitálisan fejlett vagy fejlődni kívánó vállalkozások körét és támogatják a már bevont cégeket az MI alapú megoldások bevezetésében és alkalmazásában.

ITM Kommunikáció / Okosipar.hu