Komoly változásokat jelez az ACORA irodapiaci kutatása

Sokkal optimistább a KKV szektor, mint a multinacionális vállalatok, de abban mindenki egyetért, hogy a COVID előtti irodák ideje leáldozott.

A magyar üzleti ingatlanszakma szövetsége, az ACORA (Alliance of Commercial Real Estate Advisors) online kutatta a hazai cégek irodával, telephellyel kapcsolatos terveit. A több, mint 500 cég megkeresésével zajló felmérésben nagyjából fele-fele arányban vettek részt a hazánkban érdekeltséggel rendelkező nagyvállalatok (multi és magyar), illetve a hazai KKV szektor.

A cégek 83%-a használ home office-t

- Hirdetés -

Az ma már nem számít újdonságnak, hogy az irodák helyzete változóban van a koronavírus-járvány hatására. A pandémia kirobbanása óta az irodaépületek zsúfoltsága és használata jelentősen megváltozott. Az ACORA kutatásában megkérdezett cégek is úgy nyilatkoztak, hogy a home office (otthonról történő munkavégzés, távmunka) ma már szinte mindannyiuknál napi rutinnak számít. Átlagban a cégek 83 százalékának vannak otthonról dolgozó alkalmazottjai, és ezen a téren nincs markáns eltérés a multinacionális- és kisebb vállalkozások között. Érdekes azonban, hogy milyen arányban alkalmazzák ezt a lehetőséget a vállalatok szektoronkénti bontásban. Bár a gazdasági szereplők körében nagyarányú az otthoni munka elfogadottsága, az üzleti tanácsadással és kommunikációval foglalkozó cégek ötöde egyáltalán nem használja azt, az építőiparban és oktatásban működők pedig még ennél is nagyobb arányban utasítják el a távmunkát. Az átlagtól a turizmusban és a vendéglátásban dolgozó vállalkozások tértek el, hiszen közülük senki sem válaszolt úgy, hogy használnának home office-t, aminek nyilván oka lehet a szakmájuk sajátossága!

Hetente 1-2 napot dolgozunk otthonról

Azok a cégek, akik elfogadják a távmunka lehetőségét, többnyire heti 1-2 napon nélkülözik a dolgozóik fizikai jelenlétét – derül ki a megkérdezettek válaszaiból (KKV 57%, multi 49%). Míg állandó távmunkában csak a vállalatok töredéke, 2 százaléka foglalkoztat alkalmazottakat. A heti 1-2 napnál gyakoribb, valamint az ennél ritkább távmunka a cégek negyedénél fordul elő. Mivel léteznek olyan vállalkozások, akik kevésbé preferálják a home office alternatívát, így érdemes megvizsgálni, hogy melyek a legfontosabb ellenérvek? Egyik ilyen érv, hogy romlik a dolgozók összetartása és a csapatmunka, melytől a multinacionális vállalatok háromnegyede, míg a KKV-k 60 százaléka tart. Ennél is jobban félnek azonban a cégek a személyes kommunikáció előnyeinek az elvesztésétől, hiszen ezt a lehetőséget a válaszadók 90%-a megjelölte ellenérvként. Jó hír ugyanakkor, hogy a munkahelyek online lehetőségei ma már alig szabnak határt a távmunka alkalmazásának, hiszen az új eszközök szükségességét csak a válaszadók 15 százaléka jelölte meg visszatartóerőként. Az azonban egyértelműen látszik az adatokból, hogy markánsan másképpen látják az irodával kapcsolatos változásokat a multik és a KKV!

A cégek háromnegyede szerint megváltozik az irodák funkciója

Bár átlagosan a cégek negyede úgy ítéli meg, hogy az irodák kialakításában nem áll majd be változás, a multik közül csupán minden ötödik gondolja így. A nagyvállalatok 50%-a szerint ugyanis a rugalmasabb munkavégzés miatt csökken majd az irodák területe; háromnegyedük pedig úgy ítéli meg, hogy elsősorban csak a személyes kapcsolattartás terepeként marad fenn majd az iroda, míg a munka végzés egyéb területein tovább nőhet a home office szerepe. A KKV esetében ez a két mutató jóval alacsonyabb, vagyis sokkal kevésbé gondolják, hogy a jelenlegi helyzet hosszabb távon is fennmaradhat. Abban azonban egyetértett a két tábor, hogy a méretváltozások mértéke nem lesz számottevő.

A KKV optimistább, mint a multi az irodaterületeket illetően

A megkérdezett cégek három negyede ugyanis nem akar vagy a fennálló szerződése miatt nem tud változtatni a meglévő területén átalakítással vagy visszaadással. Akik mégis újragondolják az adottságaikat (18 százalék), azok jellemzően kisebb területet vennének igénybe a jövőben. Érdekes azonban, hogy míg a multik esetében az irodaterület-növelést csak a válaszadók 2 százaléka tartja reálisnak, addig a KKV esetében ez a szám 13 százalék! A csökkentés – a válaszok alapján – leginkább az üzleti és kommunikációs szektorban, a pénzügyi és – némileg meglepő módon – az internetes szolgáltató és IT piacon lesz jellemző. Az utóbbi azért nagyon különös, mert ez a szektor egyértelműen a világjárvány nyertesei közé számít. Ugyanakkor sokkal érthetőbbé válik a felsorolás, ha a változtatás okait vizsgáljuk. Itt ugyanis a cégek fele az online fejlesztések miatt szeretne irodaterületet módosítani, míg a gazdasági helyzetet csupán a cégek 15 százaléka jelölte meg indokként. Szintén kevesen (10 százalék alatt volt a válaszadó cégek aránya) alakítanák át az irodaterületet a megváltozott egészségügyi elvárások és előírások miatt, ráadásul a csökkentés mellett döntők harmada úgy gondolja, hogy a pandémia elmúlása után valószínűleg visszaköltöznek egy a régihez hasonló méretű bérleménybe.

ACORA

- Hirdetés -

- Hirdetés -