Mikor, mennyi áram jön? Megmondja a villamos energia menetrendje!

Ahhoz, hogy az otthonokban, iskolákban, irodákban vagy éppen az üzemekben mindig rendelkezésre álljon a kellő mennyiségű áram, szükség van az úgynevezett mérlegköri menetrendekre. A mérlegkörfelelősök minden naptári napra, negyedórás bontásban készítik el ezt a tervet, amely a biztonságos villamosenergia-ellátás egyik legfontosabb tényezője. A témáról az MVM Partner Zrt., Magyarország legnagyobb villamosenergia-nagykereskedőjének szakértőjével beszélgettünk.

A villamosenergia-rendszer egyensúlya azt jelenti, hogy minden időpillanatban ugyanannyi áram kerüljön betáplálásra, mint amennyit a rendszerből elfogyasztanak. Ehhez pedig több tényezőnek kell egyszerre működnie. Az egyensúly fenntartásának alapfeltétele az, hogy legyenek a rendszerirányító (hazánkban a MAVIR) kezében olyan eszközök, amelyekkel a termelés és fogyasztás közötti eltéréseket ki tudja szabályozni. Az eltérések kiszabályozása rendkívül fontos feladat, hiszen az előírt hálózati frekvencia (50Hz) és ez által a stabil villamosenergia-ellátás csak így biztosítható. Ezen okokból kifolyólag a MAVIR, a havi és napi tenderek keretein belül, úgynevezett rendszerszintű szolgáltatásokat vásárol az ilyen eszközökkel rendelkező piaci szereplőktől, hogy az így rendelkezésre álló forrásokkal kiegyenlítő energiát biztosíthasson a villamosenergia-rendszer résztvevői számára.

A fogyasztók mindenkori és biztonságos ellátását és a villamos-energia rendszer adott napi stabilitását alapos, szakértői tervezés alapozza meg, ami már az előző napon elkezdődik. A folyamatban fontos szerepet töltenek be a mérlegkörnek nevezett kisebb egységek, az elosztó hálózati engedélyesek és maga a rendszerirányító is. A mérlegkör egy virtuális egység, amelyben kereskedők, erőművek és fogyasztók is szerepelhetnek, amik „kicsiben” leképezik a rendszer működését. Azaz itt is az a cél, hogy a mérlegkörbe betáplált és a mérlegkörből kitáplált villamos energia mennyisége azonos legyen minden elszámolási időegységben. Ezért a mérlegkörfelelősök felelnek, nekik kell biztosítaniuk azt, hogy termelőik és fogyasztóik negyedórás szaldója nulla legyen. A mérlegkörfelelős készíthet kiegyenlítetlen menetrendet is, de ez egyik piaci szereplőnek sem a gazdasági érdeke, hiszen ilyenkor már tervezetten kiegyenlítőenergia-költséget kell beépíteni a rendszerbe, ami szignifikánsan drágább, mint a normál piacon elérhető források.

- Hirdetés -

A hagyományos, fosszilis (például gáz vagy szén), illetve nukleáris alapú erőművek termelése jól tervezhető, ezek összhangjának optimalizálása különböző célszoftverekkel történik. A technológiai fejlődésnek köszönhetően ma már rengeteg adat áll rendelkezésre a megfelelő és jó minőségű előrejelzéshez. A kisebb üzemi események jellemzően nem jelentenek problémát, hiszen ezek többnyire tervezettek. Az energiamixben egyre nagyobb súllyal szereplő, időjárásfüggő megújuló egységek (nap- és szélerőművek) termelése azonban leginkább olyan meteorológiai tényezők alapján becsülhető, mint a másnapra várt napsütéses órák száma, a besugárzás mértéke, illetve a szélerősség. Kevésbé felhős, napos időben általában, viszonylag kis hibahatárral meg lehet tervezni a napelem parkokból érkező áram mennyiségét, változékonyabb, felhős, ködös időben azonban ez jóval nagyobb kihívást jelent.

Az MVM Partner Zrt. Magyarország legnagyobb mérlegkörének felelőse, vagyis nagykereskedelmi tevékenysége mellett a mérlegköri menetrendek elkészítése az egyik legfontosabb feladata.

A mérlegköri menetrend alapesetben egy olyan táblázat, amely negyedórás bontásban, három tizedesjegy pontossággal tartalmazza a másnapra várható teljesítmény-átlagértékeket, megawattban kifejezve. A menetrend elkészítése önmagában komplex feladatot jelent. A mérlegkörfelelősnek a mérlegkör tagjaitól be kell gyűjtenie a termelők üzemállapotait és rendelkezésre állásait (hány megawattal áll majd rendelkezésre a következő napon), továbbá azt is, hogy milyen fogyasztói igények várhatók. Az adatok alapján összeállítanak egy forrásoldalt másnapra, 15 perces felosztásban, (amely tartalmazza a mérlegkörbe történő beszállításokat is), illetve ugyanígy összesítik a mérlegkörből történő kiszállításokat és fogyasztási idősorokat. Az MVM Partner Zrt. számára részint speciális feladat, hogy a fogyasztói igények összesítésekor még figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatói igényeket is, továbbá a forrásoldal tervezésekor számolni kell a MAVIR felé már korábban értékesített rendszerszintű szolgáltatásokkal.

A forrás- és a felhasználás oldala közötti különbség kezelése már nagykereskedelmi feladat: ha a termelés magasabb, akkor eladás, ha a fogyasztás a több, akkor villamos energia vásárlására van szükség ahhoz, hogy a mérlegkör minden negyedórában kiegyenlített maradjon. A különböző mérlegkörfelelősök mérlegköri menetrendjei végül a rendszerirányítóhoz kerülnek, és ezek összegzésével már össze is áll az ország villamosenergia-ellátásának másnapi terve. Természetesen a valóság szinte minden esetben eltér a korábban tervezettől, hiszen ha a termelői oldalon minden a tervek szerint is alakul, a fogyasztási oldal tervezhetősége ilyen pontossággal jelenleg nem kivitelezhető, és ezt az eltérést a rendszerirányító hivatott az általa beszerzett – korábban már említett – rendszerszintű szolgáltatások által kiegyenlítő energiával pótolni. Azonban e kiegyenlítő energia magas ára miatt minden mérlegkörfelelős abban érdekelt, hogy a lehető legpontosabb menetrendet készítse el, továbbá hogy ezt a valós termelési és fogyasztási értékek ismeretében optimalizálja, tehát a termelés (betáplálás) és fogyasztás (kivétel) közötti különbségét minimalizálja.

MVM Partner Zrt.

(X)

- Hirdetés -

- Hirdetés -