Új vámszabályok születtek az EU-határain keresztül történő fuvarozásra vonatkozóan

Megváltoztak a szabályozások az EU-ba és az EU-ból irányuló fuvarokra vonatkozóan

Az Európai Unión belül alapvetően szabad az áruforgalom. Azonban mégis vannak előírások és korlátozások. A megreformált EU-rendelettel most több mint 40 vámelőírás-módosítás vált hatályossá.

A szabályozások 2020. július 16-ától hatályosak: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a logisztika különböző területeit érintő több mint 40 vámelőírás-módosítás szerepel. Itt olvashatók azok az alapvető módosítások, amelyeket figyelembe kell venni az európai határokon átnyúló, nemzetközi áruszállítás  során:

Kiviteli nyilatkozatok leadása hamarosan egy belföldi vámhivatalon keresztül

- Hirdetés -

Új szabályok vonatkoznak többek között a kiviteli árunyilatkozatokra, amelyek elektronikus úton kerülnek továbbításra harmadik államokba. Ez számos olyan futárszolgálatot is érint, melyek fő tevékenységét az egyszeri szállítások teszik ki. Nekik az EU-szabályozásnak megfelelően a jövőben az összes kiviteli formalitást egy belföldi vámhivatalon keresztül kell lebonyolítaniuk.

Kockázatelemzés az áru beérkezésekor a belépési vámhivatalban

Eddig a rendeltetési hely volt a döntő az áruk kockázatelemzésének illetékességét tekintve. Mostantól annak a tagállamnak a vámhatósága az illetékes, amelybe az áru először beérkezik az EU vámterületére. A szállítóeszköz üzemeltetőjének egy átirányításról szóló kérvényt kell beadnia a belépési árunyilatkozaton szereplő első belépési vámhivatalhoz.

„Amennyiben az EU vámterületére belépő szállítóeszköz először egy tagállam olyan másik vámhivatalához érkezik, amely nem szerepel a belépési gyűjtő árunyilatkozaton, a szállítóeszköz üzemeltetőjének vagy képviselőjének értesítenie kell erről a megadott belépési vámhivatalt.”

Forrás: Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Átirányításról szóló kérvény eltérő belépési vámhivatal esetén

Az átirányításról szóló kérvény alternatív megoldásként a határt átlépő szállítóeszköz rendszáma, valamint a dátum és a vámterület első

célállomására érkezés ideje helyett csak a küldemény azonosítószámát (MRN: művelethivatkozási szám) is tartalmazhatja. A vámhatóságok engedélyezik egy papír alapú belépési gyűjtő árunyilatkozat leadását vagy e helyett egyéb, a vámhatóságok között megállapodott írásos eljárást. Ilyen esetekben egyedül az MRN-szám megadása nem elegendő.

A fennálló egyezmények miatt nem szükséges belépési gyűjtő árunyilatkozatot leadni a Svájcból és Lichtensteinből, valamint Norvégiából és Andorrából beérkező áru esetében.

Nő a vámkezelés digitalizációjának mértéke

Számos módosítás azzal is összefügg, hogy a jövőben a vámhatóságok munkáját elősegítő új elektronikus rendszereket vezetnek be. A vámeljárás tehát digitálisabbá válik. Ez hatással lesz az olyan adminisztratív folyamatokra is, mint a kisméretű küldeményekre vonatkozó, az érkezés vagy indulás előtti árunyilatkozatok. Új előírások vonatkoznak az interneten árusított áruk elektronikus vámáru-nyilatkozataira is.

gazdasági terhek csökkentése érdekében nem kell indulás előtti belépési árunyilatkozatot benyújtani olyan árukra, amelyek belső értéke nem haladja meg a 22 eurót.

Jelenleg például a futárszolgálatoknak, valamint a légi fuvarozást végző vállalatoknak elektronikus úton belépési gyűjtő árunyilatkozatot kell benyújtaniuk a postai úton küldött árukra vagy a 22 euró értéket meg nem haladó küldeményekre. Erre az átdolgozott EU-rendeletben különféle határidőket és időpontokat határoztak meg. Ezek attól függnek, hogy az árut repülőgéppel, tengeri vagy belvízi hajóval, tehergépkocsival vagy vasúton szállítják.

A 22 euró és 150 euró közötti értékű küldemények vámmentesek, azonban ezekre behozatali HÉÁ-t kell fizetni. A jövőbeli, távértékesítésre vonatkozó új hozzáadottérték-adóval majd az EU összes tagállamába behozott árura meg kell fizetni a HÉÁ-t, függetlenül az áru értékétől vagy eladási árától.

Megvalósítás a gyakorlatban: előnyben a digitalizált vállalkozások

Az még a jövő titka, hogy a szabályozások hogyan ültethetők át a gyakorlatba, és hogy milyen hatásai lesznek a fuvarozási folyamatokra és a küldemények szállítási idejére.

A rendeletben szereplő olyan relativizáló megfogalmazások, mint az „amennyiben a vámhatóságok azzal egyetértenek”, bizonyos játékteret hagynak a hatóságoknak a végrehajtás tekintetében.

Azok a vállalatok, akik már digitalizálták az áruküldési folyamataikat, előnyben vannak, és minimális szinten tarthatják a további adminisztrációs ráfordításokat. Ők pl. a gyűjtő árunyilatkozathoz szükséges adatokat gyorsan továbbították. Az olyan logisztikai rendszerek segítségével, mint amilyen a TIMOCOM Smart Logistics System, a vámdokumentumok, szállítólevelek és a további dokumentumok problémamentesen, digitális úton továbbíthatók az üzleti partnerek között, és gyorsan rendelkezésre bocsáthatók, ezáltal elkerülhető a szükségtelen várakozás a határátkelő helyeken, valamint a rendeltetési helyen.

TIMOCOM

- Hirdetés -

- Hirdetés -