Kreditbeszámítással érkezhetnek az Audi Hungaria Iskolaközpont tanulói a Széchenyi István Egyetemre

Együttműködési megállapodást kötött a győri Széchenyi István Egyetem az Audi Hungaria Iskolaközponttal május 8-án. Ennek értelmében az iskola duális szakképzésének tanulói az egyetem gazdálkodás és menedzsment, valamint kereskedelem és marketing alapszakán élhetnek a kreditbeszámítás lehetőségével, ami a tanulmányi idő jelentős lerövidülését is jelentheti.

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi színvonalú oktatásra, kutatásra, valamint arra, hogy tevékenységével hozzájáruljon a magyar gazdaság fejlődéséhez. Mindez fontos szempont az intézmény partnerségeinek kialakításában. Az egyetem az elmúlt időszakban számos technikummal kötött megállapodást, ennek keretében az országban elsőként előzetes hallgatói jogviszonyt is kínál technikumi diákoknak.

Az intézmény két éve írta alá a Győri Szakképzési Centrum és az Audi Hungaria Zrt. vezetőivel azt az együttműködési megállapodást, amellyel létrehozták a Győri Tudástranszfer Központot. A központ célja a szakképzésen alapuló életpályamodell vonzóbbá tétele, valamint az átjárhatóság megteremtése a szakképzés és a felsőoktatás között gyakorlatorientált, a munkaerőpiac igényeihez igazodó oktatás biztosításával. Ezzel a törekvéssel is egybecseng a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Iskolaközponttal kötött megállapodása, amelynek keretében az iskola duális szakképzésének tanulói beszámíttathatják végzettségüket egyetemi tanulmányaik során. Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakmát sikeres szakmai vizsgával záró tanulóknak az egyetemen a gazdálkodás és menedzsment alapszakon, valamint a kereskedelem és marketing alapszakon nyílik lehetőségük a kreditbeszámításra. Ezen felül a duális gyakorlati képzést egyenértékűként ismeri el az egyetem a két szakon kötelező gyakorlati félévvel.

- Hirdetés -

„Mérföldkőhöz érkeztünk iskolánk szakképzésének történetében. A Széchenyi István Egyetemmel korábban megkötött stratégiai partnerségünk keretében új lehetőséget teremtünk diákjaink számára életpályájukban” – fogalmazott Kauschitz Emil, az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettese. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az együttműködés létrejöttéhez, az egyetem és az iskola közti partnerség további szélesítéséhez.

Andreas Gering, az Audi Hungaria Iskolaközpont főigazgatója a szakmai képesítés felsőfokú tanulmányokban történő elismerésének jelentőségét, illetve a duális képzésben megszerezhető gyakorlati tudás fontosságát méltatta. „Ez a megállapodás lehetővé teszi a tanulóink számára, hogy a már megszerzett ismereteiket és képességeiket használva hatékonyabban végezzék tanulmányaikat” – mondta. A Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatban megemlítette, a sokszínűségre és erősségekre alapozó, befogadó oktatási kultúra nem csak a diákok javát szolgálja, hanem a győri oktatási kínálatot is még vonzóbbá teszi.

Dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke kuriózumnak nevezte a két intézmény közt létrejött megállapodást. „Az együttműködés a végzős diákok számára olyan folytonosságot biztosít a képzésükben, amely elismeri és beszámítja az addig megszerzett tudásukat, és amelynek révén a győri egyetemen folytathatják karrierútjukat” – húzta alá. Kiemelte, az Audi Iskola különleges intézmény, ahonnan sokra hivatott fiatalok kerülnek ki, és tudásukat, képességeiket a Széchenyi-egyetemen kamatoztathatják tovább.

„Az Audi Hungaria Zrt. intézményünk első számú partnere, és az Audi Hungaria Iskolaközponttal is kitűnő a kapcsolatunk, mostani megállapodásunk pedig szélesebbre tárja a felsőoktatásba vezető kaput a diákoknak. A tehetséges fiatalokat már a középiskolában kézen fogjuk, és elvezetjük őket az egyetem főbejáratáig. Nekik már csak be kell lépniük rajta” – fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese. Hozzátette, az egyetem gyakorlatorientált, a munkaerőpiacon keresett tudást, értékes diplomát, sokszínű hallgatói életet, nemzetközi légkört és kitűnő egyetemi infrastruktúrát kínál a fiataloknak, így az Audi Iskola végzőseinek is.

Széchenyi István Egyetem